گارانتی تعویض کالا

تمام کالاهایی که دارای علامت "گارانتی 100 ساعته" هستند، از زمان خرید به مدت 100 ساعت گارانتی تعویض دارند. بدین صورت که در صورتی که کالایی که شما خرید کرده اید دارای مشکلی بوده که مشخص باشد از قبل از خرید بوده است، این کالا با یک کالای سالم تعویض می شود. 
شرایط گارانتی به زودی تعیین می گردد.